LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

Dėl GITano nausėdos Įregistravimo kandidatU į respublikos prezidentus

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr. Sp-202

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 38 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, Rinkėjo parašų patikrinimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. Sp-77 (2019 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. Sp-184 redakcija), 8 punktu, nusprendžia:

1. Patvirtinti, kad pretendentą būti kandidatu į Respublikos Prezidentus Gitaną Nausėdą parėmė ne mažiau kaip 20 000 rinkėjų.

2. Įregistruoti Gitaną Nausėdą kandidatu į Respublikos Prezidentus.

 

 


Pirmininkė                                                                                                                   Laura Matjošaitytė