LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. 256 „DĖL PIRMINIO, ANTRINIO IR TRETINIO LYGIŲ PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMŲ BEI BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 18 d. Nr. V-58 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo“ ir pripažįstu netekusiu galios 1.3 papunktį (su visais Psichiatrijos pirminio lygio paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų pakeitimais ir papildymais).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Aurelijus Veryga