LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL Telšių rajono savivaldybės tarybos narIO PetrO KuizinO

PAREIGŲ SUDERINAMUMO

 

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. Sp-253

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Andriaus Vaišnio ir Teisės ir tyrimų skyriaus 2021 m. gruodžio 7 d. išvadą Nr. 3-111 (1.2) „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Petro Kuizino galimo pareigų nesuderinamumo su savivaldybės tarybos nario pareigomis“ (pridedama), nusprendžia:

Pripažinti, kad nėra pagrindo nutraukti Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Petro Kuizino įgaliojimų nesuėjus terminui, kadangi Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Petras Kuizinas, uždarosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko Valdybos sprendimu laikinai pavaduodamas uždarosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko direktorių, nebuvo įgijęs išimtinai vadovui būdingų teisių ir pareigų ir nėjo su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamų pareigų.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                           Jolanta Petkevičienė