RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 33-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. M- 31 -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.    Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 33-ojo posėdžio, kuris įvyks 2018 m. gegužės 17 d. 13 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1. Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  2018 metų  biudžeto tikslinimo.

1.2. ALTERNATYVŪS:

1.2.1. Dėl žemės mokesčio (tenkinti pareiškėjo praš.).

1.2.2. Dėl žemės mokesčio (tenkinti pareiškėjo praš. ir sumažinti (...) proc. 2018 m. mokestį).

1.2.3. Dėl žemės mokesčio (netenkinti pareiškėjo praš.).

1.3. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

1.4. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-551 „Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2018 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

1.5. Dėl 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio.

1.6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2019 metais.

1.7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ direktoriaus 2017 metų ataskaitai.

1.8. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ direktoriaus 2017 metų ataskaitai.

1.9. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ direktoriaus 2017 metų ataskaitai.

1.10Dėl prekybos Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.11Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo.

1.12Dėl nekilnojamojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, likvidavimo ir viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo.

1.13Dėl Radviliškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.14Dėl savivaldybės turto perdavimo.

1.15Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais.

1.16Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

1.17Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

1.18Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo.

1.19Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų dalinio pakeitimo.

1.20Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

1.21Dėl vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo.

1.22Dėl asociacijos „Šniūraičių bendruomenė“ projekto „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimasfinansavimo.

1.23Dėl projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų perdavimo Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

1.24Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.

1.25Dėl įgaliojimų suteikimo.

1.26Dėl Radviliškio plaukimo baseino nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

1.27Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-693 „Dėl Radviliškio plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

1.28Dėl priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir komisijos darbo veiklos nuostatų patvirtinimo.

1.29Dėl masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.30Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti masinius komercinius renginius Radviliškio rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo.

1.31Dėl Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio darbo laiko suderinimo.

1.32Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre patvirtinimo.

1.33Dėl Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ gyventojams skiriamų lėšų maitinimui  dydžio nustatymo.

1.34Dėl naujos mokamos paslaugos įtraukimo į mokamų paslaugų sąrašą.

1.35Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Sidabravo ambulatoriją, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro.

1.36Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Šaukoto ambulatoriją, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro.

1.37Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms 2018 metais.

1.38Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbo laiko suderinimo.

1.39Dėl tarnybinio nusižengimo.

1.40Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-546 „Dėl atstovavimo Radviliškio rajono savivaldybei Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos visuotiniame narių susirinkimedalinio pakeitimo.

1.41Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2018 metų programos patvirtinimo.

PROTOKOLINIS:

1.42Dėl pil. M. A. kreipimosi.

2.    Supažindinu tarybos narius su:

2.1Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Čepononis