LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2017 METŲ PASKELBIMO KAZIO BRADŪNO METAIS

 

2017 m. sausio 12 d. Nr. XIII-194

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2017 metais minimos poeto, publicisto, redaktoriaus Kazio Bradūno 100-osios gimimo metinės;

pabrėždamas, kad Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kazys Bradūnas yra vienas ryškiausių XX amžiaus žemininkų-lankininkų kartos poetų, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo organizatorių, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Kazio Bradūno metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Kazio Bradūno metų komisiją, kuri per mėnesį nuo šio nutarimo oficialaus paskelbimo parengtų Kazio Bradūno metų minėjimo veiksmų planą;

2) 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Kazio Bradūno metų komisijos parengtam veiksmų planui įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis