herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 M. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

 

2020 m. liepos 1 d. Nr. A-625

Joniškis

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A-235 „Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A-344 redakcija, su pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A-561), ir atsižvelgdama į Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų vertinimo komisijos siūlymą (2020 m. birželio 22 d. protokolas Nr. JIP-1),

            s kiriu iš Joniškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto 5000 Eur jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti:

1.    Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos projektui „Kartu pažindami savo ir kaimynų istoriją, mokysimės branginti laisvę“ –  1190,00 Eur;

2.     Žagarės kultūros centro projektui „Kviečiu veikti“ – 1110,00 Eur;

3.     Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos projektui „Joniškio jaunimas – ne problema, bet sprendimas“ – 1040,00 Eur;

4.     Skaistgirio jaunimo klubo  projektui „Skaistgirys – jaunimui“ – 860,00 Eur;

5.     Gataučių jaunimo klubo projektui „Mes – baltai“ – 800,00 Eur.                    

 

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė