LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL ALGIRDO BUTKEVIČIAUS DALYVAVIMO VILKAVIŠKIO KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS ATASKAITINIAME RINKIMINIAME SUSIRINKIME

 

2020 m. lapkričio 24 d. Nr. Sp-296

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 17 d. pažymą Nr. 3-119(1.2) „Dėl Algirdo Butkevičiaus dalyvavimo Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti rinkėjų papirkimu 2020 m. liepos 10 d. vykusiame Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime Lietuvos Respublikos Seimo nario Algirdo Butkevičiaus Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijai dovanotų Seimo simbolika pažymėtų saldainių.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė