Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 3 d. Nr. 1447

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildyti 4.471 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

4.471.                 paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma nulinės dienos registravimo procedūra                        300“.

 

2. Pakeisti 4.373 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.373.                 bendrojo saugos sertifikato:                                                          

4.373.1.               išdavimą                                                                                         380

4.373.2.               pakeitimą                                                                                        22

4.373.3.               atnaujinimą                                                                                     100

4.373.4.               papildymą                                                                                       59“.

 

3. Pripažinti netekusiu galios 4.374 papunktį.

4. Pakeisti 4.375 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.375.                 saugos leidimo:                                                                            

4.375.1.               išdavimą                                                                                       106

4.375.2.               pakeitimą                                                                                      17

4.375.3.               atnaujinimą                                                                                   106

4.375.4.               papildymą                                                                                     25“.

 

5. Pripažinti netekusiu galios 4.377 papunktį.

6. Pripažinti netekusiais galios 4.379 ir 4.380 papunkčius.

7. Pakeisti 4.395 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.395.                 leidimo pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius išdavimą, kai išduodamas leidimas:                                                                  

4.395.1.               pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius           53

4.395.2.               pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius                                                                                   48“.

 

8. Pakeisti 4.396 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.396.                 leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai išduodamas:                                                                                 

4.396.1.               pirmasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją)                                                                                            129

4.396.2.               naujasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai jie patobulinami ar atnaujinami                                   129

4.396.3.               atnaujintas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai pakeičiama (išplečiama) jų naudojimo vieta                71

4.396.4.               leidimas pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją)                  26“.

 

9. Pakeisti 4.3981 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3981.               geležinkelių posistemių Lietuvos Respublikos patikros atlikimą  143“.

 

10. Pripažinti netekusiais galios 4.399 ir 4.400 papunkčius.

11. Pakeisti 4.402 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.402.                 traukinio mašinisto pažymėjimo:                                                 

4.402.1.               išdavimą                                                                                       59

4.402.2.               pakeitimą, papildymą, galiojimo pratęsimą, dublikato išdavimą  53“.

 

12. Pakeisti 4.403 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.403.                 traukinio mašinisto egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo:     

4.403.1.               išdavimą                                                                                       23

4.403.2.               pakeitimą, papildymą                                                                   6,7“.

 

13. Pakeisti 4.404 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.404.                 geležinkelių riedmenų techninio prižiūrėtojo sertifikato:            

4.404.1.               išdavimą                                                                                       71

4.404.2.               pakeitimą                                                                                      13

4.404.3.               atnaujinimą, papildymą                                                                64“.

 

 

 

Ministras Pirmininkė                                                                       Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė