LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS FARMAKOPĖJOS 10.0 leidimo 10.1 priedo ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. V-241/B1-154

Vilnius

 

 

Siekdami įgyvendinti Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo protokolą, ratifikavimo, 1 straipsnio reikalavimus ir Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto 2019 m. kovo 20 d. sprendimą AP-CPH (19) 1:

1Pavedame farmacijos produktų gamintojams, medžiagų, naudojamų veterinarinių vaistų gamybai, ir veterinarinių vaistų gamintojams, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriui savo veikloje laikytis kokybės reikalavimų, nurodytų Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.1 priede.

2Įpareigojame Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininką ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus vedėją kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. balandžio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius                                                                                                     Darius Remeika