Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2023–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NACIONALINĖS KIBERNETINIO SAUGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

2023 m. rugsėjo 20 d. Nr. 746

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 10.5 pažangos uždavinį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinę kibernetinio saugumo plėtros programą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                           Arvydas Anušauskas