LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL LAISVĖS PARTIJOS IR AUŠRINĖS ARMONAITĖS SKLEIDŽIAMOS INFORMACIJOS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE „FACEBOOK“ IR „YOUTUBE“

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. Sp-2

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2022 m. sausio 6 d. pažymą Nr. 3-1 (1.2) „Dėl Laisvės partijos ir Aušrinės Armonaitės skleidžiamos informacijos socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „YouTube“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti politine reklama:

1.1. 2021 m. lapkričio 8 d. socialiniame tinklalapyje „Facebook“ Laisvės partijos paskyroje ir tinklalapyje „YouTube“ publikuotą vaizdo įrašą su Aušrine Armonaite;

1.2. 2021 m. lapkričio 18 d. socialiniame tinklalapyje „Facebook“ Aušrinės Armonaitės paskyroje publikuotą įrašą;

1.3. 2021 m. lapkričio 19 d. socialiniame tinklalapyje „Facebook“ Laisvės partijos paskyroje ir tinklalapyje „YouTube“ publikuotą vaizdo įrašą su Vytautu Mitalu.

2. Pripažinti paslėpta politine reklama šio sprendimo 1 punkte nurodytus įrašus.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                             Jolanta Petkevičienė