HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2020-2021 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 13 d. Nr. D1-495

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktu ir atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pateiktus suvestinius duomenis apie kanopinių žvėrių, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje:

1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 20202021 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas tauriųjų elnių ir briedžių sumedžiojimo per 20202021 m. medžioklės sezoną limitas naudojamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 39 punkte nustatyta tvarka arba, kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama tauriųjų elnių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. D1-495

 

Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 20202021 metų medžioklės sezoną limitai

 

I. TAURIŲJŲ ELNIŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2020–2021 M. MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAS

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Tauriųjų elnių sumedžiojimo per 20202021 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

1.

Akmenės r. sav.

381

127

254

2.

Alytaus r. sav.

131

32

99

3.

Anykščių r. sav.

449

124

325

4.

Biržų r. sav.

264

92

172

5.

Druskininkų sav.

24

6

18

6.

Elektrėnų sav.

127

39

88

7.

Ignalinos r. sav.

124

44

80

8.

Jonavos r. sav.

145

40

105

9.

Joniškio r. sav.

633

170

463

10.

Jurbarko r. sav.

663

133

530

11.

Kaišiadorių r. sav.

188

60

128

12.

Kalvarijos sav.

16

5

11

13.

Kauno r. sav.

311

97

214

14.

Kazlų Rūdos sav.

48

9

39

15.

Kelmės r. sav.

362

103

259

16.

Kėdainių r. sav.

900

298

602

17.

Klaipėdos r. sav.

100

32

68

18.

Kretingos r. sav.

128

42

86

19.

Kupiškio r. sav.

300

96

204

20.

Lazdijų r. sav.

121

42

79

21.

Marijampolės sav.

25

6

19

22.

Mažeikių r. sav.

280

92

188

23.

Molėtų r. sav.

198

69

129

24.

Neringos sav.

0

0

0

25.

Pagėgių sav.

57

17

40

26.

Pakruojo r. sav.

368

94

274

27.

Panevėžio r. sav.

949

220

729

28.

Pasvalio r. sav.

229

65

164

29.

Plungės r. sav. su Rietavo sav.

245

81

164

30.

Prienų r. sav. su Birštono sav.

148

47

101

31.

Radviliškio r. sav.

593

199

394

32.

Raseinių r. sav.

369

82

287

33.

Rokiškio r. sav.

492

128

364

34.

Skuodo r. sav.

165

53

112

35.

Šakių r. sav.

168

46

122

36.

Šalčininkų r. sav.

5

2

3

37.

Šiaulių r. sav.

848

236

612

38.

Šilalės r. sav.

95

33

62

39.

Šilutės r. sav.

151

44

107

40.

Širvintų r. sav.

163

43

120

41.

Švenčionių r. sav.

104

46

58

42.

Tauragės r. sav.

408

124

284

43.

Telšių r. sav.

251

85

166

44.

Trakų r. sav.

136

58

78

45.

Ukmergės r. sav.

412

119

293

46.

Utenos r. sav.

246

72

174

47.

Varėnos r. sav.

92

35

57

48.

Vilkaviškio r. sav.

49

12

37

49.

Vilniaus r. sav.

133

55

78

50.

Zarasų r. sav.

150

47

103

51.

Nepaskirstytas

208

61

147

52.

IŠ VISO

13152

3862

9290

 


 

 

II. BRIEDŽIŲ sumedžiojimo per 20202021 m. medžioklės sezoną limitas

 

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Briedžių sumedžiojimo per 20202021 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

53.

Akmenės r. sav.

36

12

24

54.

Alytaus r. sav.

44

16

28

55.

Anykščių r. sav.

165

61

104

56.

Biržų r. sav.

94

32

62

57.

Druskininkų sav.

21

7

14

58.

Elektrėnų sav.

22

10

12

59.

Ignalinos r. sav.

131

64

67

60.

Jonavos r. sav.

54

16

38

61.

Joniškio r. sav.

14

9

5

62.

Jurbarko r. sav.

70

22

48

63.

Kaišiadorių r. sav.

56

15

41

64.

Kalvarijos sav.

13

4

9

65.

Kauno r. sav.

71

23

48

66.

Kazlų Rūdos sav.

12

3

9

67.

Kelmės r. sav.

94

32

62

68.

Kėdainių r. sav.

84

23

61

69.

Klaipėdos r. sav.

99

31

68

70.

Kretingos r. sav.

58

19

39

71.

Kupiškio r. sav.

88

31

57

72.

Lazdijų r. sav.

68

30

38

73.

Marijampolės sav.

20

6

14

74.

Mažeikių r. sav.

52

17

35

75.

Molėtų r. sav.

119

47

72

76.

Neringos sav.

11

3

8

77.

Pagėgių sav.

13

3

10

78.

Pakruojo r. sav.

40

9

31

79.

Panevėžio r. sav.

117

43

74

80.

Pasvalio r. sav.

45

12

33

81.

Plungės r. sav. su Rietavo sav.

102

35

67

82.

Prienų r. sav. su Birštono sav.

47

13

34

83.

Radviliškio r. sav.

63

50

13

84.

Raseinių r. sav.

48

14

34

85.

Rokiškio r. sav.

200

65

135

86.

Skuodo r. sav.

10

2

8

87.

Šakių r. sav.

49

11

38

88.

Šalčininkų r sav.

53

21

32

89.

Šiaulių r. sav.

166

59

107

90.

Šilalės r. sav.

63

22

41

91.

Šilutės r. sav.

80

24

56

92.

Širvintų r. sav.

66

19

47

93.

Švenčionių r. sav.

187

90

97

94.

Tauragės r. sav.

34

13

21

95.

Telšių r. sav.

96

32

64

96.

Trakų r. sav.

83

41

42

97.

Ukmergės r. sav.

122

39

83

98.

Utenos r. sav.

122

44

78

99.

Varėnos r. sav.

125

44

81

100.

Vilkaviškio r. sav.

14

1

13

101.

Vilniaus r. sav.

141

73

68

102.

Zarasų r. sav.

156

54

102

103.

Nepaskirstytas

150

55

95

104.

IŠ VISO

3888

1422

2466

 

________________