RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. A-371 (8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-304 (8.2) „Dėl Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu:

1.    Tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo grafiką vasaros laikotarpiui (pridedama).

2.    Įsakau Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms vasaros laikotarpiu ikimokyklinio ugdymo grupių darbą organizuoti vadovaujantis šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo grafiku vasaros laikotarpiui.

3.    Įpareigoju Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, direktorius:

3.1.   informuoti švietimo įstaigos darbuotojus ir vaikų tėvus (globėjus, įtėvius) apie švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupių(-ės) darbo organizavimą vasaros laikotarpiu ir šį įsakymą paskelbti švietimo įstaigos interneto svetainėje;

3.2.   užtikrinti, kad švietimo įstaiga būtų tinkamai paruošta vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Jolanta Margaitienė

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. balandžio 21 d.

įsakymu Nr. A-371(8.2)

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO GRAFIKAS VASAROS LAIKOTARPIUI

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos/įstaigos skyriaus pavadinimas

 

 

 

 

Dirbančių lopšelio grupių, skirtų 1–3 m. vaikams, skaičius

 

 

Dirbančių darželio grupių,

skirtų 3–5(6) m. vaikams,

skaičius

 

 

Dirbančių mišraus amžiaus

(1–6 m.) vaikų grupių

skaičius

 

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

1–30

d.

1–30

d.

2–31 d.

1–9 d.

1–16 d.

1–23 d.

1–30 d.

1–30 d.

2–31 d.

1–9 d.

1–16 d.

1–23 d.

1–30 d.

1–30 d.

2–31 d.

 

LOPŠELIAI-DARŽELIAI

1.

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“

1

1

1

 

 

 

5

2

2

 

 

 

 

 

 

2.

Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“

1

1

1

 

 

 

3

3

2

 

 

 

 

 

 

3.

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

2

1

0

 

 

 

4

3

3

 

 

 

 

 

 

4.

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis

1

1

1

 

 

 

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI

5.

Radviliškio r. Palonų daugiafunkcis centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6.

Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcis centras

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS

7.

Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8.

Radviliškio r. Baisogalos mokykla-darželis

1

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

1

1

9.

Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio

Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio

Skėmių pradinio ugdymo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

11.

Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

13.

Radviliškio r. Sidabravo gimnazija

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

14.

Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos Pakalniškių skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

15.

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos Aukštelkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________