PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

2019 m. liepos   d. Nr. AV-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl Eduardo Mieželaičio literatūros premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Eduardo Mieželaičio literatūros premijos skyrimo nuostatų 11 punktu:

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Ilona Gelažnikienė