Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 30 d. Nr. 1073

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiu galios 4.242 papunktį.

1.2. Pakeisti 4.247 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.247.  vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir liudijimo išdavimą                                                                                      3,9“.

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka