LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. XIII-1482 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. XIII-1701

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 153 punktu:

„153.

XIIIP-2904

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

G. Skaistė

G. Skaistė“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis