LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ NUOTOLINIU BŪDU TRANSLIUOTUOSE POSĖDŽIUOSE VIEŠINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO LOGOTIPO

 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. Sp-135

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 19 dalimis, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalimi, 54 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos narės Aistės Žilinskienės ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugpjūčio 18 d. išvadą Nr. 3-71 (1.2) „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir komitetų nuotoliniu būdu transliuotuose posėdžiuose viešinto Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio logotipo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir jam atstovaujančių Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių Sauliaus Budino, Edmundo Kvederio ir Alinos Velykienės politine reklama Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio logotipo viešinimą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių transliacijos metu šalia savo atvaizdo ir pavardės.

2. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytą politinę reklamą, nepažymėtą pagal teisės aktų reikalavimus, paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad Saulius Budinas, Edmundas Kvederis ir Alina Velykienė, skleisdami šio sprendimo 1 punkte nurodytą nepažymėtą politinę reklamą, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.

4. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovai, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai Saulius Budinas, Edmundas Kvederis ir Alina Velykienė, pasinaudojo tarnybine padėtimi, eidami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas ir viešuose savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose atlikdami veiksmus, kuriais buvo reklamuojama politinė partija ir politikai, tuo pačiu metu būdami Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyviais, o tai nėra susiję su tarybos nario teisėmis, pareigomis ir funkcijomis.

5. Pripažinti, kad Saulius Budinas, Edmundas Kvederis ir Alina Velykienė šio sprendimo 4 punkte minimais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalį ir 50 straipsnio 2 dalį.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                              Laura Matjošaitytė