herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
MERAS

 

POTVARKIS

DĖL IX ŠAUKIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

7 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. M-73

Joniškis

 

 

1. Š a u k i u IX šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 7 posėdį 2019 m. spalio 31 d. 13 val. Joniškyje, Livonijos g. 4.

2. T e i k i u Joniškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.2. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

2.3. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimus“ pakeitimo.

Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

2.4. Dėl asociacijos Barysių aeroklubo atleidimo nuo 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.5. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.6. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.7. Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos.

Pranešėja – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja, vyriausioji architektė Daiva Bičkienė.

2.8. Dėl pritarimo statyti pastatą bendruomeniniams globos namams.

Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

2.9. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.10. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.11. Dėl Strateginės plėtros komisijos sudėties pakeitimo.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse (Blauzdžiūnų k., Jakiškių k., Jankūnų k.).

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.13. Dėl pritarimo teikti projekto „Joniškio miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros“ paraišką.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.14. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

2.15. Dėl Joniškio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

2.16. Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas Boleslovas Švabas.

2.17. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.18. Dėl nekilnojamojo daikto, pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.19. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2014–2020 metų investicijų suderinimo“ papildymo.

Pranešėjas – administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivaras Rudnickas.

2.20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo. 

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.21. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2019–2024 metų veiklos plano suderinimo ir 2014–2019 metų veiklos plano pakeitimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vitalijus Gailius