TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

2014 m. birželio 30 d. Nr. A1-1237

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu“, Telšių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-221 „ Dėl Telšių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų  bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į SĮ Telšių butų ūkio 2014-06-02 raštą Nr. IS-198 „Dėl administratoriaus paskyrimo“ , bei UAB „Butų ūkio valdos“ 2014-06-09 raštą Nr. 14-06/09„ Dėl bendro naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos“:

1. T v i r t i n u UAB „Butų ūkio valdos“ administruojamų gyvenamųjų namų sąrašą (pridedama).

2. S k i r i u nuo 2014 m. birželio 30 d. UAB „Butų ūkio valdos“, kodas 300611261, esančią adresu Kęstučio g. 6-2, Telšiai, įregistruotą VĮ Registrų centro Telšių filiale, Telšių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pagal sąrašą. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Saulius Urbonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Vidmantas Bubilas

2014-06-30