Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS finansų ministerijai

 

2022 m. balandžio 13 d. Nr. 354

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Perduoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas:

1.         Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos šiuo metu patikėjimo teise valdomas akcijas:

1.1. uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (kodas – 110084026, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 7, Vilnius) 30 000 (trisdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė – 289,62 euro (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai šešiasdešimt du centai) ir kurios suteikia 100 procentų balsų uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ visuotiniame akcininkų susirinkime;

1.2.      UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (kodas – 305611945, buveinės adresas – Gedimino pr. 38, Vilnius) 10 120 000 (dešimt milijonų vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė – 10 (dešimt) eurų ir kurios suteikia 100 procentų balsų UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ visuotiniame akcininkų susirinkime;

2.         Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos šiuo metu patikėjimo teise valdomų uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (kodas – 124261860, buveinės adresas – Blindžių g. 17, Vilnius) 860 (aštuoni šimtai šešiasdešimt) paprastųjų vardinių materialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė – 2 896,2 euro (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai dvidešimt centų) ir kurios suteikia 100 procentų balsų uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė