VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1995 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO Nr. 48 „DĖL VALSTYBIŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. N-1 (163)

Vilnius

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Pakeisti Valstybių pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“:

Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ vietoj pavadinimo „Grùzija“ įrašyti „Grùzija, Sakartvèlas“.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                               Audrys Antanaitis