LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIII-40 „DĖL LAISVĖS PREMIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. XIII-2458

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Patvirtinti Laisvės premijų komisiją:

1) Juozas Baublys

– Liberalų sąjūdžio frakcijos narys;

2) Viktorija Gailiūtė

– Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė;

 

3) Petras Gražulis

– Mišrios Seimo narių grupės narys;

 

4) Eugenijus Jovaiša

 

 

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys;

 

5) Gediminas Kirkilas

 

– Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos narys;

 

6) Michal Mackevič

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys;

 

7) Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė;

 

8) Jonas Prapiestis

– Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;

 

9) Julius Sabatauskas

 

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys;

 

10) Darius Stonys

– Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys;

 

11) Rimvydas Raimondas Survila

 

– Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;

 

12) Rita Tamašunienė

– Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė;

 

13) Povilas Urbšys

– Mišrios Seimo narių grupės narys.“

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis