LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2009 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-670 „DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, NUSTATYMO IR DOKUMENTO, PATVIRTINANČIO TEISĘ NAUDOTI SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ „NEĮGALUSIS“, IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. A1-312

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 1.5 papunkčiu:

1.5. Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, kai jų teisėtai valdomomis transporto priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašą:

2.1. Papildau nauju 4 punktu:

4. Dokumentas, suteikiantis teisę neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms naudoti ženklą, yra jų vadovų išduota su savivaldybės, kurioje neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija yra registruota, administracija suderinta pažyma, kurioje nurodoma, kad jų teisėtai valdomomis transporto priemonėmis vežami neįgalieji.“

2.2. Buvusius 4–6 punktus laikau atitinkamai 5–7 punktais.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis