LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DALIES 2016 M. SPALIO 9 D. SEIMO RINKIMŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ PATIKRINIMO

 

2017 m. vasario 15 d. Nr. Sp-38

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. Sp-75 patvirtinto Politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių finansavimo kontrolės tvarkos aprašo 26 punktu ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. lapkričio 23 d. spendimu Nr. Sp-284, nusprendžia:

1. Pritarti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2017 m. sausio 30 d. pažymai Nr. 3-19 (1.2) „Dėl dalies 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo“ (pridedama).

2. Įpareigoti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrių skolos įsipareigojimus (politinės kampanijos iždininko atlyginimui mokėti ir funkcijoms atlikti) nurodyti Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos (100 eurų), A. Asevičiaus (130 eurų) politinės kampanijos finansavimo ataskaitose ir finansavimo apskaitos žiniaraščiuose.

 

 

Pirmininkas                                                                                                          Zenonas Vaigauskas