RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

2020 m. gegužės      d. Nr. A-

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-156 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2020 m. gegužės 21 d. posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimą,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą:

 

Eil. Nr.

Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

Skiriama Eur

1.

Sporto klubas „SK Alvivas ir draugai“

„Veteranų krepšinio turnyrai Palangoje, Tartu ir Gardine“

300

2.

Sporto klubas „SK Alvivas ir draugai“

„Veteranų 45+ krepšinio turnyrai Lietuvoje, Latvijoje ir Italijoje“

800

3.

Sporto klubas „Salikalnis“

„Pasiruošimas ir dalyvavimas Europos ir Pasaulio čempionatuose“

2 000

4.

Sporto klubas „Salikalnis“

„Sportuok „Salikalnis“ - 2020“

700

5.

Imtynių sporto klubas „Radviliškio laisvūnas“

„Radviliškio imtynininkų pasiruošimas 2020 Pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatams ir Radviliškio vardo garsinimas“

5 995

5.1.*

Imtynių sporto klubas „Radviliškio laisvūnas“

„Radviliškio imtynininkų pasiruošimas 2020 Pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatams ir Radviliškio vardo garsinimas“

500

*5.1. punkte nurodomos lėšos skiriamos atsižvelgiant į tai, kad sporto klubo vadovas pateikė finansinę paramą įrodančius dokumentus (Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo 2 priedo 3.1 punktas).

6.

VšĮ „KK Radviliškis“

„Radviliškio miesto krepšinio komanda Regionų krepšinio lygoje“

25 000

6.1.*

VšĮ „KK Radviliškis“

„Radviliškio miesto krepšinio komanda Regionų krepšinio lygoje“

5 000

*6.1. punkte nurodomos lėšos skiriamos atsižvelgiant į tai, kad sporto klubo vadovas pateikė finansinę paramą įrodančius dokumentus (Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo 2 priedo 1.1. punktas).

7.

Asociacija sporto klubas „Auridana“

LMMKL

2 000

8.

Futbolo sporto klubas „Radviliškis“

Dalyvavimas LFF II lygoje

20 000

8.1.*

Futbolo sporto klubas „Radviliškis“

„Dalyvavimas LFF II lygoje“

3 000

* 8.1. punkte nurodomos lėšos bus skiriamos tik tuo atveju, jeigu sporto klubo vadovas pateiks finansinę paramą įrodančius dokumentus iki sutarties pasirašymo dienos. (Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo 2 priedo 2.2. punktas).

9.

Futbolo sporto klubas „Radviliškis“

„Dalyvavimas Futsal A lygoje“

15 000

10.

Sporto klubas „Rytų kovotojas“

„Kartu mes galime“

7 000

11.

Sporto klubas „Rytų kovotojas“

„Dalyvavimas WKF pasaulinės karatė federacijos varžybose“

10 000

12.

Šiaulių aviacijos veteranų sąjunga

„Aviacijos veteranų sklandymo varžybos 2020 m. Raudondvario aerodrome“

950

13.

Radviliškio rajono sporto klubas „Smūgis“

„Treniruočių sąlygų gerinimas ruošiantis 2020 m. Lietuvos Respublikos įvairių amžiaus grupių bokso čempionatams“

450

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                  Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimas Špakauskas 8 422 69 149