LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. XIII-1482 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO V (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 9 d. Nr. XIII-1517

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 130 ir 131 punktais:

 

„130.

 

XIIIP-2559

Referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

A. Nekrošius

131.

 

XIIIP-2563

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

V. Simulik“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis