RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮPAREIGOJIMO RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI VYKDYTI BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ FUNKCIJĄ

 

2023 m. vasario 1 d.  Nr. T-

Radviliškis

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 6.2 punktu, Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. lapkričio 23 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Įpareigoti Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą vykdyti Bendruomeninių šeimos namų funkciją.                                  

2. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytautas Simelis