LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 8 d. Nr. V-746

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 4.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;“.

2.  Pakeičiu 6.1.1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.2.2.  laisvės atėmimo vietų pareigūnams ir darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;“.

3.  Pakeičiu 6.1.1.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.2.9. valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;“.

4.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.1.2.3 – 6.1.1.2.14 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

5.  Papildau 9.8 papunkčiu:

9.8. šio sprendimo 6.1.1.2.2 papunktyje nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose ir (ar) Laisvės atėmimo vietų ligoninėje.“

6.  Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.  Lietuvos Respublikos Prezidentui, jo patarėjams ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams,  viceministrams, ministerijų kancleriams ir patarėjams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui – ėminius ima NVSPL;“.

7.  Papildau 11.4 papunkčiu:

11.4. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams – ėminius ima NVSPL ir (ar) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Arūnas Dulkys