LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAISVĖS PARTIJOS SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK PASKYROJE AGITACIJOS DRAUDIMO LAIKOTARPIU PASKELBTO ĮRAŠO

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. Sp-308

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 19 d. pažymą Nr. 3-121 (1.2) „Dėl Laisvės partijos socialinio tinklo Facebook paskyroje agitacijos draudimo laikotarpiu paskelbto įrašo“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti, kad Laisvės partija, savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook 2020 m. spalio 10 d., agitacijos draudimo laikotarpiu, paskelbusi įrašą su raginimu balsuoti, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalį.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė