Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. 519

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiu galios 4.241 papunktį.

1.2. Pakeisti 4.305 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.305.         pirminę jūrų laivo apžiūrą ir akto surašymą (už valandą)                         37“.

 

1.3. Pakeisti 4.321 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.321.         mokymo įstaigos, suteikiančios asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui gauti:                                                                     

4.321.1.        akreditavimą, vienos mokymo programos tvirtinimą ir akreditavimo liudijimo išdavimą         140

4.321.2.        kiekvienos papildomos mokymo programos tvirtinimą, akredituojant mokymo įstaigą            30

4.321.3.        akredituotos mokymo įstaigos kiekvienos papildomos mokymo programos tvirtinimą 30“.

 

1.4. Pakeisti 4.342 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.342.         teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikimo
įforminimą   17“.

 

1.5. Pripažinti netekusiu galios 4.350 papunktį.

1.6. Papildyti 4.4052 papunkčiu:

4.4052.        leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi ir (ar) lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimą ar patikslinto naujo leidimo išdavimą 8“.

 

1.7. Pakeisti 4.544 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.544.         leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi:     

4.544.1.        išdavimą                                                                                                   45

4.544.2.        patikslinto naujo leidimo išdavimą                                                           10“.

 

1.8. Pakeisti 4.5441 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5441.        leidimo vykdyti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimą 16“.

 

1.9. Pripažinti netekusiu galios 4.544 papunktį.

1.10. Pripažinti netekusiu galios 4.5441 papunktį.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.6, 1.9 ir 1.10 papunkčiai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka