PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-178

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. gegužės 8 d. raštą Nr. S-44 „Dėl mokamos paslaugos“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Papildyti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-134Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ patvirtintą Pakruojo rajono kultūros įstaigų ir savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų įkainių lentelę 15 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

Paslaugos pavadinimas

Vnt./val.

Kaina (Eur)

15. Kino edukacija

 

 

15.1. Suaugusiam

1

3,00

15.2. Moksleiviui

1

2,00

15.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikui

1

1,00

·    Ši paslauga gali būti teikiama nemokamai arba taikant  nuolaidą iki 50 proc.

 

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Saulius Gegieckas