LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL MINDAUGO JAKUČIO ATLYGINTINAI SKLEISTO ĮRAŠO SOCIALINIAME INTERNETO TINKLE „FACEBOOK“

 

2020 m. gegužės 5 d. Nr. Sp-56

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. kovo 10 d. pažymą Nr. 3-38 (1.2) „Dėl Mindaugo Jakučio atlygintinai skleisto įrašo socialiniame interneto tinkle „Facebook“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti Mindaugo Jakučio socialinio interneto tinklo „Facebook“ „Politiko“ paskyroje „Mindaugas Jakutis“ 2020 m. vasario 16–20 d. atlygintinai skleistą įrašą Darbo partijos nario Mindaugo Jakučio politine reklama.

2. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytą politinę reklamą paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad skleidžiant šio sprendimo 1 punkte nurodytą nepažymėtą politinę reklamą Mindaugas Jakutis pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.

4. Taikyti administracinę atsakomybę Mindaugui Jakučiui dėl politinės reklamos skleidimo teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė