Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2018 M. VASARIO 13 D. DEKRETO NR. 1K-1217 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 16 d. Nr. 1K-1645

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 18 straipsnio 1 ir 3 dalimis:

1) p a k e i č i u Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. vasario 13 d. dekretą Nr. 1K-1217 „Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga“ ir išbraukiu iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu sąrašo Šarūną ČERNIAUSKĄ, jam pažeminus apdovanotojo vardą;

2) į p a r e i g o j u Šarūną ČERNIAUSKĄ Lietuvos valstybės ordinų kancleriui grąžinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį ir apdovanojimo dokumentus.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė