LIETUVOS RESPUBLIKOS

TURIZMO ĮSTATYMO NR. VIII-667 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 19 d. Nr. XII-1724

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Papildyti 18 straipsnį 10 punktu:

10) siekdamos užtikrinti turistų poilsio rimtį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę riboti statybos, remonto, rekonstrukcijos, montavimo darbus kurortuose ir kurortinėse teritorijose savivaldybės tarybos nustatyto turizmo sezono metu.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė