Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. 1262

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildyti 4.221 papunkčiu:

 

4.221.                 leidimo eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos,

importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, vežti tranzitu per

Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis:                                      

4.221.1.                išdavimą                                                                                             14

4.221.2.                patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą                                 14“.

 

2. Papildyti 4.222 papunkčiu:

 

4.222.                       pažymos, kad ginklas visiškai netinkamas naudoti:

4.222.1.                išdavimą                                                                                             80

4.222.2.                patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     20“.

 

3. Papildyti 4.223 papunkčiu:

 

4.223.                 leidimo laikyti sprogmenis:

4.223.1.                išdavimą                                                                                             144

4.223.2.                patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     14“.

4. Pripažinti netekusia galios po 4.4392.2 papunkčiu esančią pastraipą „Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“.

5. Pripažinti netekusiais galios 4.440–4.442 papunkčius.

6. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka