LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DZŪKIJOS APYGARDOS NR. 69 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMO NR. 33 „DĖL PAPIRKIMŲ TYRIMO GRUPĖS IŠVADOS“

 

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. Sp-279

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Gitanos Matiekuvienės ir Andriaus Pukso 2020 m. spalio 29 d. vertinimo išvadą Nr. 3-112 (1.2) „Dėl Dzūkijos apygardos Nr. 69 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 33 „Dėl papirkimų tyrimo grupės išvados“, nusprendžia:

Patvirtinti Dzūkijos apygardos Nr. 69 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. 33 „Dėl papirkimų tyrimo grupės išvados“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė