LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-337 „DĖL Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m.  vasario 6 d.  Nr. D1-115

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“, ir papildau 36 punktu:

36.

Lazdijų r.

Galadusio ežeras

159,5 (Lietuvos Respublikos teritorijoje)

10030111

6015

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas didesnis kaip 10 AG (8 kW).

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 100 AG (75 kW), leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu visą navigacijos sezoną Lazdijų rajono savivaldybės nustatytomis pažintinio vandens turizmo trasomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Kęstutis Navickas