LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PANERIŲ–GRIGIŠKIŲ APYGARDOS NR. 11 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. SPALIO 29 D. PROTOKOLINIO SPRENDIMO NR. P-4

„DĖL KANDIDATO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS JONO VIESULO GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO

1 DALIES NUOSTATŲ PAŽEIDIMO IR JONO VIESULO KNYGOS „ATVIRAVIMAI“ NEPRIPAŽINIMO POLITINE REKLAMA“

 

2021 m. gegužės 6 d. Nr. Sp-141

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narės Svetlanos Misevičienės 2021 m. gegužės 5 d. vertinimo išvadą Nr. 3-77 (1.2) „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Jono Viesulo galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo ir Jono Viesulo knygos „Atviravimai“ nepripažinimo politine reklama“, nusprendžia:

Patvirtinti Panerių–Grigiškių apygardos Nr. 11 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. P-4 „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Jono Viesulo galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo ir Jono Viesulo knygos „Atviravimai“ nepripažinimo politine reklama“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė