RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. T-242          

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 15 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos  Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2023 m. liepos 19 d. raštą  Nr. 6SD-6448 „Dėl atstovų delegavimo į Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją ir į Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybą“, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 2023 m. liepos 26 d. raštą S-89 „Dėl atstovų delegavimo“ ir į Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro 2023 m. liepos 18 d. raštą Nr. S-26 „Dėl atstovų delegavimo į Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją ir į Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybą“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijos laikotarpiui Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėtį:

1.1.  Audronė Beresnevičienė, Radviliškio rajono gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ pirmininkė, šeimos tarybos pirmininkė;

1.2.  Aldona Januševičienė, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė;

1.3.  Valentina Jasiūnienė, VšĮ „Tavo viltis“ vaikų dienos centro vadovė;

1.4.  Dalia Lavrenovienė, VšĮ Šeimos centro „Saulė“ direktorė;

1.5.  Lijana Lebedžinskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

1.6.  Kornelija Matonienė, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė;

1.7.  Larisa Paurienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja;

1.8.  Jurgita Sidarienė, Radviliškio rajono savivaldybės vicemerė;

1.9.  Rita Vaigauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja;

1.10.   Kristina Vasiliauskienė, Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vadovė;

1.11.   Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė.

2.    Skirti Kęstutį Dambrauską, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretorių Radviliškio rajono savivaldybės šeimos tarybos sekretoriumi.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose
šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Kazimieras Račkauskis