LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ POLITINĖS KAMPANIJOS LAIKOTARPIU GEDIMINO LIPNEVIČIAUS TEIKTOS PARAMOS IR STRAIPSNIŲ SAVAITRAŠTYJE „RADVILIŠKIO KRAŠTAS“

 

2021 m. kovo  26 d. Nr. Sp-94

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1, 2 dalimis, 50 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8, 19 dalimis, 14 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1, 2 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. kovo 19 d. pažymą Nr. 3-55 (1.2) „Dėl 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu Gedimino Lipnevičiaus teiktos paramos ir straipsnių savaitraštyje „Radviliškio kraštas“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Gediminas Lipnevičius, 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu teikdamas labdarą Radviliškio rajono gyventojams per savo vadovaujamą VšĮ Radviliškio rajono paramos centrą ir dovanodamas savaitraščio „Radviliškio kraštas“ prenumeratą medicinos įstaigų darbuotojams bei klientams, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo:

1.1. 51 straipsnio 1 dalį, draudžiančią pirkti rinkėjų balsus;

1.2. 50 straipsnio 2 dalį dėl rinkimų agitacijos formų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų.

2. Pripažinti Gedimino Lipnevičiaus 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politine reklama 2020 m. birželio 25 – liepos 1 d. Nr. 26(299) savaitraštyje „Radviliškio kraštas“ išspausdintus straipsnius:

2.1. „Brangiai rekonstruotame parke telkšos dumblina „myžalkė“?;

2.2. „Radviliškio rajono paramos centro labdara – Niauduvos gyventojams“;

2.3. „Radviliškio rajono paramos centro labdara keliavo Ilguočių kaimo gyventojams“;

2.4. „Radviliškio rajono paramos centro labdara – Vadaktų kaimo gyventojams“.

3. Pripažinti šio sprendimo 2 punkte nurodytus straipsnius paslėpta politine reklama.

4. Pripažinti, kad savaitraštis „Radviliškio kraštas“ pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, skleisdamas šio sprendimo 2 punkte nurodytą paslėptą politinę reklamą.

5. Pripažinti Gedimino Lipnevičiaus 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo politinės kampanijos išlaidomis:

5.1. šio sprendimo 2 punkte nurodytų straipsnių kainą politinės reklamos įkainiais:

5.1.1. „Brangiai rekonstruotame parke telkšos dumblina „myžalkė“? – 267,59 Eur;

5.1.2. „Radviliškio rajono paramos centro labdara – Niauduvos gyventojams“ – 95,87 Eur;

5.1.3. „Radviliškio rajono paramos centro labdara keliavo Ilguočių kaimo gyventojams“ – 52,18 Eur;

5.1.4. „Radviliškio rajono paramos centro labdara – Vadaktų kaimo gyventojams“ – 54,13 Eur.

5.2. Radviliškio–Tytuvėnų rinkimų apygardos Nr. 44 rinkimų komisijos politine reklama pripažintų straipsnių kainą politinės reklamos įkainiais:

5.2.1. „Palinko kryžius šalia kelio“ (2020 m. rugsėjo 23 d. savaitraščio „Radviliškio kraštas“ svetainė) – 151,20 Eur;

5.2.2. „Mero ir seimūnų pažadus nupūtė vėjas...“ (2020 m. rugsėjo 28 d. savaitraščio „Radviliškio kraštas“ svetainė) – 240,76 Eur;

5.2.3. „Atsinaujinusios bažnyčios džiugina parapijiečius“ (2020 m. spalio 2 d. savaitraščio „Radviliškio kraštas“ svetainė) – 233,73 Eur;

5.2.4. „Tarybos nariui įsikišus sutaupytas beveik milijonas“ (2020 m. spalio 8 d. savaitraštis „Radviliškio kraštas“) – 186,03 Eur;

5.3. su savaitraščio „Radviliškio kraštas“ prenumeratos dovanojimu susijusias išlaidas – 46,80 Eur.

6. Paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje apie nustatytą rinkėjų papirkimo faktą.

7. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Gedimino Lipnevičiaus 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 5 punkte nurodytomis išlaidomis – 1 328,29 Eur.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė