LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽIRMŪNŲ RINKIMŲ APYGARDOS NR. 4 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO (POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.5) „DĖL DARIAUS PRIALGAUSKO GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2021 m. gegužės 6 d. Nr. Sp-144

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narės Gražinos Vickutės 2021 m. gegužės 3 d. vertinimo išvadą
Nr.3-75 (1.2) „Dėl Žirmūnų rinkimų apygardos Nr. 4 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo (posėdžio protokolas Nr. 5) „Dėl Dariaus Prialgausko galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo
51 straipsnio nuostatų pažeidimo, nusprendžia:

Patvirtinti Žirmūnų rinkimų apygardos Nr. 4 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. 5) „Dėl Dariaus Prialgausko galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė