LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GUODOS BUROKIENĖS IR EMANUELIO ZINGERIO DALYVAVIMO
148-OJOJE TARPPARLAMENTINĖS SĄJUNGOS ASAMBLĖJOJE

 

2024 m. sausio 31 d. Nr. SV-S-1274

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininkę Guodą Burokienę 2024 m. kovo 22–27 d. ir Seimo narį Emanuelį Zingerį 2024 m. kovo 23–27 d. dalyvauti 148-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjoje ir su ja susijusiuose renginiuose Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija).

Kartu 2024 m. kovo 22–27 d. vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Asta Skirmantienė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo delegacijai Tarpparlamentinėje Sąjungoje skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                                     Jurgis Razma