herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d.  Nr. T-181

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-165 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo, 6, 7, 8, 14 punktais, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti likusiam Joniškio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui šios sudėties Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybą:

Rita Mačiukienė – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė;

Gražina Andrašiūnienė – Joniškio kultūros centro Kirnaičių ir Jakiškių skyrių renginių režisierė; 

Loreta Angilovienė – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos vyresnioji mokytoja, Joniškio istorijos klubo „Semigallianarė;

Alina Jonaitienė – Joniškio literatų klubo „Audruvėprezidentė;

Edita Rudienė – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto deleguotas atstovas;

Dainius Vyšniauskas – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Rajono plėtros komiteto deleguotas atstovas;

Stasė Tamulionė – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto deleguotas atstovas;

Vidutė Petraitienė – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto deleguotas atstovas.

Erika Šivickaitė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-63 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo“ 1 punktą (su visais pakeitimais).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis