LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AUDRONIAUS AŽUBALIO, JUOZO BERNATONIO, JONO JARUČIO IR DOVILĖS ŠAKALIENĖS DALYVAVIMO TARPPARLAMENTINĖJE BENDROS UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKOS BEI BENDROS SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKOS KONFERENCIJOJE

 

2020 m. sausio 29 d. Nr. SV-S-1552

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba  n u s p r e n d ž i a:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininką Juozą Bernatonį, Seimo narius Audronių Ažubalį, Joną Jarutį ir Dovilę Šakalienę 2020 m. kovo 2–4 dienomis dalyvauti Tarpparlamentinėje bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijoje Zagrebe (Kroatijos Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Užsienio reikalų komiteto biuro vedėjas Evaldas Zelenka ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro patarėjas Evaldas Sinkevičius.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo komitetų dalyvavimui pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentiniuose ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                                       Rima Baškienė