herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI

 

2018 m. birželio 21 d.  Nr. T-144

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano 2014–2017 metų įgyvendinimo ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis