LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo

Nr. 4-889 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 27 d. Nr. 4-168

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 4-889 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo“, ir jį papildau 2 priedu (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė