LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-595

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, ir XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 5 skirsnį išdėstau taip:

„5. Būklės, sukeliančios grėsmę sveikatai (100 %)

„5.

1.

Levonorgestrel

 

Z97.5

Skiriamas:

1) merginoms nuo 15 iki 17 metų sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

2) merginoms nuo 18 iki 20 metų, kurios kreipiasi į ginekologą konsultacijos dėl kontracepcijos.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys