Herbas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO ORGANIZUOJANT IR TEIKIANT PIRTIES PASLAUGAS

 

2020 m. spalio 26 d. Nr. A-997

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. V-2287 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“ 2.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2020 m. spalio 19 d. raštą Nr. (6-13 16.1.17E)2-83200 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių Joniškio rajono savivaldybėje organizavimo“ ir Joniškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. spalio 23 d. posėdžio protokolą Nr. ESK-15:

1. N u r o d a u  uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui karantino metu neteikti  pirties paslaugų.

2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui vykdyti  šio įsakymo laikymosi kontrolę.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                   Valė Kulvinskienė