LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1263

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimą Nr. DT-8/4 ir 2018 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. DT-9/2,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu II skyrių „NAVIKAI“:

1.1. Pakeičiu 1 skirsnio 1.60.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

60.2.

Sunitinibum

C15–C20, C25“

 

1.2. Pakeičiu 1 skirsnio 1.85 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

85.

Acidum Zoledronicum

C00–C80,

C90.0“

 

1.3. Pakeičiu 1 skirsnio 1.96 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

96.

Pembrolizumabum

C43

Gydymą gydytojų onkologų konsiliumo sprendimu pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas. Skiriamas melanomos gydymui:

1) kai nenustatyta BRAF V600 mutacija. Prieš paskiriant gydymą būtina atlikti BRAF mutacijos nustatymo tyrimą;

2) antraeiliam gydymui, kai nustatyta BRAF V600 mutacija.“

 

1.4. Pakeičiu 1 skirsnio 1.97 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

97.

Nivolumabum

C43

Gydymą gydytojų onkologų konsiliumo sprendimu pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas. Skiriamas melanomos gydymui:

1) kai nenustatyta BRAF V600 mutacija. Prieš paskiriant gydymą būtina atlikti BRAF mutacijos nustatymo tyrimą;

2) antraeiliam gydymui, kai nustatyta BRAF V600 mutacija.

C34

Skiriamas pacientams sergantiems lokaliai išplitusiu arba metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu gydyti, kai liga progresuoja po taikyto gydymo chemoterapija platinos pagrindu. Pacientams, kuriems nustatyta aktyvinančių EGFR mutacijų arba ALK teigiamų naviko mutacijų, prieš pradedant vartoti Nivolumabum taip pat turi būti skirtas tikslinis navikų gydymas.“

 

1.5. Pakeičiu 1 skirsnio 1.101 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

101.

Atezolizumabum

C34

Skiriamas pacientams, sergantiems lokaliai išplitusiu arba metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, gydyti, kai liga progresuoja po taikyto gydymo chemoterapija platinos pagrindu. Pacientams, kuriems nustatyta aktyvinančių EGFR mutacijų arba ALK teigiamų naviko mutacijų, prieš pradedant vartoti Atezolizumabum taip pat turi būti skirtas tikslinis navikų gydymas.“

 

1.6. Papildau 1 skirsnį 1.102 papunkčiu:

„1.

102.

Cobimetinibum

C43

Skiriamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melanoma su BRAF V600 mutacija, gydymui.“

 

1.7. Papildau 1 skirsnį 1.103 papunkčiu:

„1.

103.

Trametinibum

C43

Skiriamas pirmaeiliam suaugusių pacientų, kuriems yra diagnozuota neoperuotina ar metastazavusi melanoma su BRAF V600 mutacija, gydymui.“

 

1.8. Papildau 1 skirsnį 1.104 papunkčiu:

„1.

104.

Bosutinibum

C92.1

Skiriamas pacientams, kuriems liga yra atspari pirmaeiliam ir antraeiliam gydymui tirozinkinazės inhibitoriais (Imatinibum, Nilotinibum) gydyti ir kai pacientams dėl pašalinių reiškinių ar gretutinių ligų profilio Dasatinibum skyrimas yra negalimas.“

 

2.    Papildau III skyriaus „KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS“ 8 skirsnį 8.2 papunkčiu:

„8.

2.

Romiplostimum

D69.3“

 

3.    Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 7 skirsnio 7.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.

13.

Rasagilinum

G20

Skiria gydytojas neurologas pacientams, kurie serga ankstyvąja (nekomplikuota) Parkinsono liga.“

 

4.    Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 6 skirsnį 6.17 papunkčiu:

„6.

17.

Sacubitrilum et Valsartanum

I50

Skiriama, kai yra II-IV NYHA funkcinės klasės širdies veiklos nepakankamumas, kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija yra ≤ negu 35 proc., ir pacientams, kuriems skiriamomis maksimaliomis toleruojamomis angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių arba betaadrenoblokatorių dozėmis nepavyksta kontroliuoti širdies nepakankamumo simptomų. Vaistinį preparatą paskirti ir titruoti dozę iki maksimalios toleruojamos turėtų gydytojas kardiologas, vėliau, esant stabiliai būklei, iki 1 metų gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Tęsiant gydymą, privaloma gydytojo kardiologo konsultacija vieną kartą per metus.“

 

5.   Papildau XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnį 1.10 papunkčiu:

„1.

10.

Glecaprevirum et Pibrentasvirum

B18.2

Skiriamas, kai nustatyta 1, 2, 3 ar 4 genotipo lėtinė hepatito C viruso infekcija:

1) kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją);

2) kai kartu yra diagnozuota bent viena ekstrahepatinė lėtinio hepatito C viruso ligos manifestacija: lėtinis inkstų nepakankamumas (TLK-10-AM kodas N18); glomerulų ligos, kai nenustatoma kita priežastis (TLK-10-AM kodai N00–N08); vėlyvoji odos porfirija (TLK-10-AM kodas E80.1); krioglobulineminis vaskulitas (TLK-10-AM kodas D89.1); imuninė trombocitopenija (TLK-10-AM kodai D69.5, D69.6); mazginis poliarteritas (TLK-10-AM kodas M30); marginalinės zonos B ląstelių limfoma, neklasifikuojama (M9699/3).“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga