r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PERSKAIČIUOTŲ UAB „AKMENĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-121

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 10 punktais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 63.3 papunkčiu, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimą Nr. O3E-96 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, UAB „Akmenės vandenys“ 2019 m. balandžio 18 d. raštą Nr. S-138 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Nustatyti suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB „Akmenės vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,24 Eur/m3, iš jų:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,92 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,32 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,48 Eur/m3;

1.1.2.2.  nuotekų valymo – 0,71 Eur/m3;

1.1.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,13 Eur/m3.

1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,08 Eur/m3, iš jų:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,85 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,23 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,45 Eur/m3;

1.2.2.2.  nuotekų valymo – 0,66 Eur/m3;

1.2.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m3.

1.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,17 Eur/m3, iš jų:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,94 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,23 Eur/m3, iš jos:

1.3.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,45 Eur/m3;

1.3.2.2.  nuotekų valymo – 0,66 Eur/m3;

1.3.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m3.

1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,08 Eur/m3, iš jų:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,85 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,23 Eur/m3, iš jų:

1.4.2.1.  nuotekų surinkimo – 0,45 Eur/m3;

1.4.2.2.  nuotekų valymo – 0,66 Eur/m3;

1.4.2.3.  nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m3.

1.5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,27 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,76 Eur butui per mėn.

1.6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 3,97 Eur namui per mėn.

1.7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,11 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,66 Eur namui per mėn.

1.8. Vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 3,10 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

1.9. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 7,14 Eur/m3.

1.10.  Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,12 Eur/m3.

2.  Nustatyti, kad:

2.1. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

2.2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas